Rose-Petal Pink 12ml

149

פיגמנט המזכיר צבע אפרסק אך חזק יותר . התוצאה המתקבלת בסיום הטיפול הינו שפתיים ורדרדות.

מחיר המוצר:
סה"כ אופציות נוספות:
סך כל ההזמנה:

מוצרים משלימים